• okres dzierżawy dopasowany do Twoich potrzebRental time tailored to your needs
  • ograniczony koszt inwestycyjnyLimited investment cost
  • bez angażowania powierzchni magazynowejNo need for warehouse space
  • możliwość rotacji dzierżawionym asortymentemPossibility to change the rented equipment
Szalunki ścienne RASTO - płyta szalunkowa
Rasto wall formwork
Szalunki stropowe- dźwigary drewniane
Ceiling formwork
Oferta podpór FW System
PXL raking shores
Podpory ramowe ID15
ID 15 frame shores
Systemowe podesty do szalunków - podest roboczy 70 x 70
Systemic formwork platforms
Podwieszany pomost roboczy
Suspended work platforms
Słupki poręczy na palecie na podpory FW
FW securing posts
Urządzenie kotwiczące SkyReach
SKY Reach anchoring device