• okres dzierżawy dopasowany do Twoich potrzebRental time tailored to your needs
  • ograniczony koszt inwestycyjnyLimited investment cost
  • bez angażowania powierzchni magazynowejNo need for warehouse space
  • możliwość rotacji dzierżawionym asortymentemPossibility to change the rented equipment

Call us to learn about the rental conditions

+48 517 304 767
Szalunki ścienne RASTO - płyta szalunkowa
Rasto wall formwork
Szalunki stropowe- dźwigary drewniane
Ceiling formwork
Oferta podpór FW System
PXL raking shores
Podpory ramowe ID15
ID 15 frame shores
Systemowe podesty do szalunków - podest roboczy 70 x 70
Systemic formwork platforms
Podwieszany pomost roboczy
Suspended work platforms
Słupki poręczy na palecie na podpory FW
FW securing posts
Urządzenie kotwiczące SkyReach
SKY Reach anchoring device

Find out more about the rental offer

Contact with us