• okres dzierżawy dopasowany do Twoich potrzebRental time tailored to your needs
  • ograniczony koszt inwestycyjnyLimited investment cost
  • bez angażowania powierzchni magazynowejNo need for warehouse space
  • możliwość rotacji dzierżawionym asortymentemPossibility to change the rented equipment

Call us to learn about the rental conditions

+48 517 304 767
Szalunki ścienne OPTIMAOPTIMAX
OPTIMA/OPTIMAX wall formwork
Szalunki stropowe
Topec frame ceiling formwork
Ramowe deskowanie stropowe Topec
Push-pull props for precast elements
Podpory ramowe ID 15
ID 15 frame shores
Systemowe podesty do szalunków
Systemic formwork platforms
Podwieszany pomost roboczy, szalunki ścienne
Suspended work platforms
Urządzenie kotwiczące SKY REACH
SKY Reach anchoring device

Find out more about the rental offer

Contact with us