• okres dzierżawy dopasowany do Twoich potrzebRental time tailored to your needs
  • ograniczony koszt inwestycyjnyLimited investment cost
  • bez angażowania powierzchni magazynowejNo need for warehouse space
  • możliwość rotacji dzierżawionym asortymentemPossibility to change the rented equipment

Call us to learn about the rental conditions

+48 517 304 767
Szalunki ścienne Rasto, wynajem szalunków
OPTIMA/OPTIMAX wall formwork
szalunki systemowe
Topec frame ceiling formwork
Oferta podpór FW System, szalunki systemowe
Push-pull props for precast elements
Podpory ramowe ID15, szalunki stropowe
ID 15 frame shores
Systemowe podesty do szalunków - podest roboczy 70 x 70, Szalunki słupowe
Systemic formwork platforms
Podwieszany pomost roboczy, szalunki ścienne
Suspended work platforms
Urządzenie kotwiczące SkyReach, szalunki budowlane
SKY Reach anchoring device

Find out more about the rental offer

Contact with us