Złącze czołowe

W budownictwie bardzo ważny jest krótki czas realizacji przedsięwzięcia, bezpieczeństwo oraz prawidłowy montaż. Aby te warunki mogły zostać spełnione niezbędne jest zastosowanie odpowiednich podpór pionujących. Rekomendujemy podpory skośne PXL od FW System.

Podpory skośne PXL – mnogość rozwiązań dopasowanych do kształtu oraz wielkości ścian, słupów i szalunków

Zastosowanie szalunków systemowych w budownictwie często wymaga użycia dodatkowych zabezpieczeń. Dla deskowania z płyt szalunkowych o wysokości przekraczającej 3 metry do pionowania szalunku wykorzystujemy podporę FW 450 lub podporę FW 605.

Dla prefabrykowanych ścian można zdecydować się na podpory skośne PXL 270, które posiadają regulację w zakresie od 2,51 do 2,77 m. Górna stopa podpory montowana jest do prefabrykatu, a dolna do podłoża betonowego. Należy przy tym zachować kąt między 45 a 60 stopni. Warto podkreślić, że taka podpora może przenosić obciążenie do 13 kN. Większy zakres regulacji, bo od 2,17 do 3,35 m posiada podpora skośna PXL335. Należy pamiętać, że im dłuższa podpora, tym mniejsze obciążenie osiowe może przenosić. Dla długości 2,17 jest to 13 kN, a przy 3,35 m – 9,4 kN. Wśród podpór skośnych można wybrać także PXL450, czyli takie, które można regulować do 4,5 m długości. Przy długości 3,27 dla tej podpory dopuszczalna siła osiowa wynosi 20 kN, a przy długości maksymalnej 11 kN. Podpora skośna PXL 605 posiada dwustopniową regulację teleskopową i może przenosić obciążenie do 20 kN przy 4,78 m długości i 13 kN przy 6,05 m długości. Podpory skośne PXL 765 przenoszą obciążenie od 15 do 20 kN, a PXL 850 light od 13 do 20 kN. Najdłuższe są podpory skośne PXL 1000 AL, które mogą mieć długość 7-10,2 m. W przypadku długości podpory 7-9,5 m dopuszczalne obciążenie osiowe wynosi 25 kN, a przy maksymalnej długości – 22,3 kN.