Element dolny 200/2

W ofercie FW System znajdziecie kozły oporowe 500 z elementem dolnym SB 200, które umożliwiają betonowanie do 6,6 metrów. W przypadku zastosowania kozła oporowego 500, elementu dolnego 200 i elementu dolnego 200/2 możliwe jest wykonywanie ścian do wysokości 9 metrów. Można też zdecydować się na kozioł oporowy 325, który umożliwia betonowanie do wysokości 3,25 m. Parcie betonu do 60 kN/m2 nie stanowi problemu. Odległości między kozłami są dostosowane do żądanej wysokości ściany i parcia betonu. Profil pionowy składający się z dwóch ceowników pozwala na połączenia kozła oporowego z każdym typem deskowania ściennego. Dzięki podstawkom śrubowym można dokładnie dopasować wysokość szalunku do wysokości wymaganej. Wszystkie siły powstające w trakcie betonowania są przenoszone na już wykonaną konstrukcję obiektu. Służą do tego specjalne uprzednio zabetonowane pętle kotwiące oraz tylna stopka śrubowa kozła oporowego.

Na system składają się elementy: kozioł oporowy 500, kozioł oporowy 325, elementy dolne SB 200; 200/2, Sztaba kotwy 12/60 i sztaba kotwy 24/75.