Ściąg centrujący

Wraz z Nakrętką centrującą, służy do łączenia płyt poprzez moduł otworowy profili krawędziowych, w sposób uniemożliwiający ich rozerwanie.