Narożniki przegubowe

W systemie OPTIMA, do deskowania naroży ostro- lub rozwartokątnych stosuje się dwa typy narożników.
Narożnik przegubowy 15
Narożnik przegubowy 30
Dostępny zakres przestawiania dla Narożnika przegubowego 30 wynosi od 60° do 175°. Dla Narożnika przegubowego 15 od 90° do 175°.
Dostępne wymiary Narożnika przegubowego 15:
15/60
15/150
15/270
15/300
Dostępne wymiary Narożnika przegubowego 30:
30/60
30/150
30/270
30/300